Hướng Dẫn

Hướng Dẫn Dành Cho Khách Hàng Tại GoiHang.Com

Đối với các bạn checker :

Trực tiếp tìm kiếm hàng theo khu vực cần tìm kiếm rồi liên hệ theo số điện thoại đã được đăng ở từng hàng.

Đối với các bạn cần đăng hàng :

  • Thực hiện đăng ký tại http://www.goihang.com/my-account/ chọn mục Apply become Vendor khi đăng ký. Sau khi đăng ký thành công các bạn phải nhấn Summit để đồng ý trở thành Vendor.

Lưu ý khi đăng Hàng :

  1. Không đăng hàng không thuộc quyền quản lý.
  2. Không đăng hàng đã ngừng hoạt động
  3. Không đăng hàng không đúng hình ảnh, mô tả
  4. Không đăng hàng thiếu 1 trong các thứ sau : mô tả, hình ảnh, giá, số phone.

Chúng tôi sẽ khóa tài khoản nếu đăng hàng phạm những lỗi ở trên.

Các bài hàng được đăng sẽ được kiểm duyệt hàng ngày để tránh trùng lặp. Nếu các bạn đăng hàng bị xóa xin vui lòng liên hệ Admin tại chat hoặc email chúng tôi tại Zalo 0926164957. Ngoài ra các bạn có thể liên hệ admin tại Diễn đàn hoặc comment tại đây.