Chuyên mục Hàng Checked

Mục Hàng Checked là mục để quản lý các em hàng đã được chứng nhận đúng hình đúng giá đúng phong cách phục vụ.

Ưu điểm của hàng đã check là hàng được quảng cáo ở mục Hàng Checked miễn phí và riêng ( tăng doanh số khách hàng)

Điều kiện để được vào mục hàng Checked : Hàng đã được check bởi BQT, hoặc đã được check bởi khách đã gởi cho BQT xét duyệt. Yêu cầu bài checked có ít nhất 2 hình ảnh hàng và có thực hiện các dịch vụ đúng như quảng cáo.

Liên hệ để check hoặc liên hệ để đăng bài check qua zalo  (Admin) thời gian checked tùy thuộc vào số lượng yêu cầu và thời gian các cộng tác viên rãnh.

Liên hệ để thành Checker (Admin)

Mọi chi tiết liên hệ zalo (Admin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.